top of page

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası Siesta Studio (“Satıcı”) ait ve Şirket tarafından işletilen “www.siestastudio.shop”  web sitesi kapsamında Şirket’e ait ürün/hizmetleri kullanan tüm kişiler (“Alıcı”) için geçerlidir. Alıcı, işbu web sitesini, ürünlerini satın aldığında veya hizmetlerini kullandığında; veya Satıcı ile iletişim kurduğunda Satıcı, Alıcı hakkında bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde bilgi toplar. Alıcı, kişisel bilgilerinin ve verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde ve amaçlarla Satıcı tarafından ve/veya mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil, üreticiler, imalatçılar, tasarımcılar ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet ve mal tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından işlenmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, sınıflandırılmasına, açıklanmasına, saklanmasına ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve işlenmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Alıcı tarafından Satıcı’ya elektronik ortamda iletilen kişisel bilgiler, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Kişisel bilgiler; Alıcı’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, erişilen tarih ve saat, profil resmi, ödeme yöntemi, cihaz bilgisi veya Alıcı tarafından iletilmiş diğer bilgiler ile Alıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.
Satıcı, Gizli Bilgiler’i kendi bünyesinde, Alıcı profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla mevzuatın ve Alıcı’nın izin verdiği ölçü ve şekilde kullanabilecektir.  Uygulama aracılığı ile edinilebilen Gizli Bilgiler Satıcı bağlantılı şirketleri veya ortakları tarafından, yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından mevzuatın ve Alıcı’nın izin verdiği şekilde toplanabilir, kullanılabilir, işlenebilir ve saklanabilir.
Uygulama içerisinde referans gösterilen veya bağlantı sağlanan diğer sitelerin/uygulamaların/reklamların içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından Şirket sorumlu tutulamaz.
Satıcı Gizli Bilgiler’i, kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Gizli Bilgi’nin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak Alıcı’nın bilgilerini kendi cihazı üzerinden vermesi sebebiyle ilgisiz kişiler tarafından erişilmemesi amacıyla virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirlerin Alıcı tarafından alınmaması ve Satıcı’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Satıcı, Alıcı’nın Gizli Bilgilerini yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir yargı kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya Alıcı’nın rızasının bulunduğu takdirde ve/veya işbu Gizlilik Politikası’na uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir ve/veya kullanabilir.
Şirket, Alıcı’ya ve Alıcı’nın sunulan hizmetlerin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde eder. Teknik iletişim dosyası, istatiksel bilgi elde etmek amacıyla kullanılabilir.
Alıcı’nın, herkese açık alanlarda ifşa ettiği, yorumlarda veya mesajlarda paylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ve Alıcılık kaydını oluştururken kullandığı Alıcı adı, şifre vb. bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması durumunda doğacak zarardan Satıcı sorumlu değildir.
Satıcı, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Bu durumlarda hizmetler/ürünlerin üzerinden veya e-posta gibi diğer yollarla Alıcı’ya bildirimde bulunulacaktır. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Alıcı için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Alıcı’nın Satıcı’nın hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.

Payment Methods
Contact
bottom of page